Λίγα λόγια για την εταιρία μας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: C.Ο.Ρ.Α.Ε. ILIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 800798607
ΓΕΜΗ: 141258325000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΥΡΒΙΣΙΑΝΟΥ 10 - T.K. 27300 - ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.000,00 €
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤHΣ: ΕΛ ΑΛΑΟΥΗ ΛΕΪΛΑ - ΕΙΡΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΟΣ: ΕΛ ΑΛΑΟΥΗ ΛΕΪΛΑ - ΕΙΡΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ
image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ